Workshops

Workshops  Ontdekkingen voor jezelf of met elkaar

Een workshop is een andere activiteit dan supervisie, coaching en intervisie.
In een workshop werk je een thema uit en krijg je handvatten en inspiratie  waarmee jij zelf, of de groep, verder mee kunt.
In workshop gaat het vooral om het doen en het ervaren.
Anders dus dan bij een lezing of een college wordt er een actieve houding verwacht.
Het gevolg is vrijkomen van creativiteit en het plezier van meedoen; een combinatie waarin veel te leren valt.

Waarom workshops?

1. Doen
De meest mensen leren het beste door te doen. Juist het feit dat mensen in een workshop actief meedoen in plaats van passief te luisteren verhoogt het (leer)effect.

2. Samen
Hoewel veel deelnemers in het beginsel voor zichzelf aan een workshop deelnemen kun je niet voorbijgaan aan het effect dat je toch samen bent. Op sommige momenten wordt er intensieve samenwerking gevraagd. Mensen ontdekken aardige en minder aardige kanten van elkaar maar bovenal is er veel herkenning en erkenning onder de deelnemers.

3. Creativiteit
De workshop is bij uitstek de plek om geïnspireerd te raken door de andere deelnemers. De veilige omgeving van een workshop kan een uitermate sterke boost geven aan je eigen of aan de groeps-creativiteit.

4. Verantwoordelijkheid
Juist omdat iedere deelnemer graag tot een resultaat wil komen ontstaat er ook een gevoelde verantwoordelijkheid voor dat resultaat.

5. Kort & krachtig
De duur van een workshop is relatief kort, maar je leert er veel: ze zijn effectief.
Dit komt door de combinatie van het meteen tot de kern komen (thema), het vele doen en de creativiteit die er ontstaat in de groep.

Volg mij op Facebook
Volg mij op LinkedIn