Coaching

Coaching:  Werken aan resultaten in je werk

Coaching is bestemd voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning bij het nadenken over hun werk. Over de inhoud ervan en over de wijze waarop ze het organiseren, uitvoeren en er misschien in dreigen vast te lopen. Daarbij kan het er ook om gaan dat mensen willen onderzoeken wat zij nog willen bij de organisatie waar zij werken of wat hen echt motiveert om dit werk te doen en vol te houden. Zij kunnen zo nodig de beslissing nemen om bij te stellen of te veranderen.

Coaching is ook bestemd voor werkenden die:
• hun handelen in conflictsituaties willen verbeteren
• moeite hebben met hun functioneren
• worstelen met de vraag hoe terug te gaan naar hun werk na er een tijdlang uit geweest te zijn

Werkwijze
Kennismaking
Allereerst is er een oriënterend gesprek. Daarin maak ik een analyse. We bespreken de aanleiding van ons contact en ik leg mijn werkwijze verder uit.
We stellen vast wat je wilt bereiken en of ik de juiste persoon ben om je daarbij te begeleiden. Dit is de basis voor een goed resultaat.
Gesprekken
We formuleren in samenspraak een helder en realistisch doel waaraan je wilt werken. Coaching is niet alleen ‘het probleem’ onderzoeken maar is meer zoeken naar handelingsalternatieven met behulp van de woorden; wens, doel, belemmering:
Wens: wat wil ik bereiken en waarom?
Doel: Hoe wil ik dat bereiken
Belemmering: Waardoor is het mij tot op heden niet gelukt om dit te bereiken?

Het coachingstraject bestaat meestal uit zo’n vijf tot acht sessies.
Aan dat doel werken we vanaf het eerste moment. Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten en observaties. Van elke bijeenkomst schrijf je naderhand op wat deze voor je heeft betekend.
Bij elk gesprek wordt ook de voortgang van je proces besproken:

Wat levert het je op?
• Je hebt weer duidelijkheid over je eigen wensen en waarden en toekomstplannen
• Je weet weer welke competenties je hebt en welke je verder moet ontwikkelen
• Je weet weer waar je energie uithaalt

Evaluatie met opdrachtgever
Als je via je werkgever bij mij bent gekomen, is er de mogelijkheid om nog een evaluatiegesprek te hebben met de opdrachtgever. Hierin bespreken we hoe de resultaten op de werkvloer zichtbaar zijn, zonder in te gaan op persoonlijke achtergronden.

Volg mij op Facebook
Volg mij op LinkedIn