Intervisie

Intervisie   Leren van elkaar

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Ik help bij het opzetten en methodisch begeleiden van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze de ander verder kunnen helpen.
Doel:
Deelnemers van de intervisiegroep kunnen zelfstandig leren over het werk en elkaar daarin begeleiden.
Methode:
Deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, onderling wordt (methodisch) hulp geboden met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren.
Vorm:
Een intervisiegroep heeft drie tot zes deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie.

Volg mij op Facebook
Volg mij op LinkedIn