Supervisie

Supervisie: Leren van je eigen werk

In een supervisietraject leer je te kijken naar jezelf als professional. Je leert, onder begeleiding, door reflectie op uw eigen werkervaringen. Je leert jouw eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerf je inzicht in eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.
Supervisie is intensief. Het gaat over hoe jij jezelf als professional verder ontwikkelt.
Hoewel supervisie werkgerelateerd is, heeft het ook effect op andere leefdomeinen.

Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 uur.
Je bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Werkwijze
Kennismaking
Allereerst is er een oriƫnterend gesprek van ongeveer een uur. Daarin maak ik een analyse. We bespreken de aanleiding van je komst, ik leg mijn werkwijze verder uit en we stellen vast wat je wilt bereiken en of ik de juiste persoon ben om je daarbij te begeleiden.

Gesprekken
We formuleren in samenspraak een helder en realistisch doel of een leervraag waaraan je wilt werken. Aan dat doel of de leervraag werken we vanaf het eerste moment. Van elk gesprek schrijf je naderhand op wat deze voor je heeft opgeleverd. Inzichten die je hebt verworven kun je weer in acties omzetten welke je direct kunt toepassen in je werk. Deze ervaringen kun je weer gebruiken om verder te groeien in je persoonlijk en professioneel functioneren.

Tussentijdse evaluatie
Halverwege het traject maken we de balans op: heb je het gevoel dat je al beter functioneert? Dat je krachtiger en zelfbewuster bent en handelt? Verloopt het contact met anderen beter? Zit je op het juiste spoor met de keuzes die je maakt? Misschien heb je intussen nog andere wensen en doelen geformuleerd? De conclusies van die voorlopige evaluatie dienen als basis voor de volgende gesprekken.

Eindgesprek
Aan het eind van het traject hebben we een eindevaluatie waarin we de resultaten bespreken. Je zult versteld staan van jezelf! Je zult het gevoel hebben dat je jezelf beter kent en daardoor ook beter kunt sturen. Je zult situaties met meer plezier tegemoet treden omdat je weet dat je meer mogelijkheden tot je beschikking hebt.

Evaluatie met opdrachtgever
Als je via je werkgever bij mij bent gekomen, is er de mogelijkheid om nog een evaluatiegesprek te hebben met de opdrachtgever. Hierin bespreken we hoe de resultaten op de werkvloer zichtbaar zijn, zonder in te gaan op persoonlijke achtergronden.

Volg mij op Facebook
Volg mij op LinkedIn