Bedrijfstraining

Bedrijfstrainingen    Leren in organisaties

Bedrijfstraining is bestemd voor teams of organisatieonderdelen die behoefte hebben aan ondersteuning bij het nadenken over hun werk. Niet per se over de inhoud ervan maar meer nog over de wijze waarop ze het organiseren, hoe ze samenwerken, wat hen motiveert of wat juist niet en of er misschien een stagnatie wordt ervaren wat het functioneren in de weg staat. Soms wil men gewoon onderzoeken hoe (leden van) een team in zijn ontwikkeling of werkproces staat. Daarbij kan het er ook om gaan dat mensen willen onderzoeken wat zij nog willen bij de organisatie waar zij werken of wat hen echt motiveert om dit werk te doen vol te houden. Tijdens een training kunnen daadwerkelijk eerste stappen worden gezet in andere keuzes en beslissingen.
Soms is de training bedoeld als inleiding of juist een aanvulling op een bepaald thema dat het team wil behandelen.

Bedrijfstraining is ook bestemd voor teams die:
• hun handelen in conflictsituaties willen verbeteren
• moeite hebben met het accepteren van andere manieren van werken
• worstelen met veranderingen

Werkwijze
Kennismaking
Eerst is er een oriënterend gesprek. We bespreken de aanleiding van ons contact en ik maak een analyse.
We stellen vast wat er bereikt mag worden en of ik de juiste persoon ben om dit te begeleiden. Dit is de basis voor een goed resultaat.

Voorts maak ik een plan op voor een training op basis van mijn analyse.
Dit bespreek ik, afhankelijk van de wens, met de opdrachtgever.

Een bedrijfstraining neemt in ieder geval een dagdeel in beslag.
Het is bijna altijd wenselijk om 2 of 3 vervolgtrainingen af te spreken.
Dat biedt mogelijkheden om terug te grijpen naar ervaringen van eerdere trainingen en de ervaringen van meerdere trainingen beklijven beter.

Volg mij op Facebook
Volg mij op LinkedIn